Wat moeten kinderen kunnen?

Wat moeten kinderen straks kunnen om te leven en werken in dit technologisch tijdperk? In deze illustratie zie je wat er bedoeld wordt met de term '21e-eeuwse vaardigheden'.

Er is veel discussie over de vraag of, wanneer en hoe je deze vaardigheden in je lesprogramma kunt borgen. Daar kun je op wachten, maar je kunt ook alvast beginnen. Hier, bij Lucht.