Testen met…Pauline Maas: probeert een 3D Pen

Met welke materialen werk je als je met Onderzoekend en Ontwerpend leren aan de slag gaat? Wat kun je gebruiken om kinderen 21e-eeuwse vaardigheden bij te brengen? Wat kun je met het aanbod van lesmateriaal voor Wetenschap & Techniek onderwijs? - We zoeken het uit. Wat zijn jouw ervaringen?