Kerndoelen 44 & 45 - Maak slimme combi’s

Lucht is bedoeld om inhoud te geven aan de kerndoelen 44 en 45:

Kerndoel 44: de leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en
het materiaalgebruik.

Kerndoel 45: de leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Heel leuk, maar je lesprogramma zit al zo vol...

Daarom moet je slimme combinaties maken.

Muziekles combineren met techniek: bouw een orkest van afval.

Rekenen? Vraag een leerling om voor de klas een rekenspel in Minecraft te maken.

Moeilijk? Ja, maar gewoon proberen. Mislukken mag.